Europejski portal E-Sprawiedliwość

Od 20 lipca, pod adresem: https://e-justice.europa.eu działa portal internetowy umożliwiający dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE. Będzie on pomocny w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania prawne dotyczące kwestii transgranicznych i przyczyni się do zwiększenia powszechnej wiedzy obywateli na temat różnych systemów prawnych – i tym samym do tworzenia jednolitego obszaru sprawiedliwości.
Na ponad 12 000 stron można znaleźć informacje dotyczące przepisów i praktyk we wszystkich państwach członkowskich, a także linki do prawnych baz danych oraz internetowych rejestrów upadłości i rejestrów gruntów.
Według KE, portal będzie służył nie tylko przedsiębiorcom, prawnikom i sędziom ale również obywatelom wszystkich krajów UE, szczególnie ponad 10 mln obywateli uczestniczących corocznie w transgranicznych procedurach sądowych.

Rejestr zmian dla: Europejski portal E-Sprawiedliwość