II Wydział Karny

Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.322

Przewodniczący Wydziału:

SSR Marta Orzeł

pok.29, II Piętro

sędziowie orzekający:

SSR Konrad Dul

Kierownik Sekretariatu:

Marzena Kusy

e-mail: karny@janowlubelski.sr.gov.pl

pok.22, II Piętro

Windykacja należności:

p.24, II Piętro
tel: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.324

Właściwość rzeczowa:

rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny