III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel/fax: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.318

Przewodniczący Wydziału:

SSR Tomasz Orzeł

pok.23, II Piętro

Kierownik Sekretariatu:

Teresa Siek

e-mail: rodzinny@janowlubelski.sr.gov.pl

pok.18, II Piętro

Właściwość rzeczowa:

rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich