Punkt Obsługi Kasowej

Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel: (15) 872-00-50, 872-04-49 wew. 211
pok.10, I Piętro

Punkt Obsługi Kasowej czynny codziennie:
w poniedziałki w godzinach: od 8:00 do 17:00
od wtorku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00

Punkt Obsługi Kasowej prowadzi sprzedaż znaczków opłaty sądowej.

Konta bankowe

depozyty

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004

zaliczki

Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

wpisy sądowe, grzywny, koszty, opłaty w księgach wieczystych

NBP O/Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
74 1130 1206 0028 9159 1520 0005

Rejestr zmian dla: Punkt Obsługi Kasowej