Kierownictwo Sądu

Prezes Sądu

SSR Teresa Wilińska

pok. nr 9 I piętro

W sprawach skarg i wniosków
Prezes przyjmuje interesantów
w środy w godz.: 12:00 - 14:00

Wiceprezes Sądu

SSR Marta Orzeł

pok. 29 II piętro

Sekretariat Prezesa

tel. 15 872 04 49 tel./fax 15 87 20 406

pok. nr 9 I piętro

administracja@janowlubelski.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Sądu