Mediacje

Informacje ogólne dotyczące mediacji

MEDIACJA to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu powołano Koordynatora do spraw mediacji Sędziego Sądu Okręgowego w Zamościu Elżbietę Koszel.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego. Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu.

Rejestr zmian dla: Mediacje