Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 ze zm.) od
1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

           Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, znajduje się w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (budynek internatu ZST) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych prowadzonym przez organizację pozarządową - Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 6/6.

 Usytuowanie i harmonogram prowadzenia przez Związek Młodzieży Wiejskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Janowskiego codziennie od poniedziałku do piątku.

 

nazwa jednostki udostępniającej lokal

usytuowanie lokalu

dni tygodnia i godziny działania punktu

Urząd Gminy

 Batorz

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 23

Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)

Urząd Gminy

Chrzanów

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 14

Co drugi poniedziałek - od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)

 •

Urząd Gminy Godziszów

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 3

Wtorek od 9.00 do 13.00

Urząd Gminy

Dzwola

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 6

Środa od 9.00 do 13.00

Urząd Gminy Modliborzyce

Siedziba Urzędu Miejskiego pok. Nr 5

Czwartek od 9.00 do 13.00

 

Urząd Gminy

Potok Wielki

Siedziba Urzędu Gminy

Piątek od 9.00 do 13.00

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu janowskiego znajduje się na stronie Powiatu pod linkiem:

 http://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/darmowa-pomoc-prawna

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jolanta Sobstyl
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
b/d