Ośrodek Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informacje o Ośrodku Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "AGAPE" od 10 lat zajmuje się pomocą osobom potrzebującym, które znajdują się w kryzysie. Od 6 lat nasza działalność skoncentrowała się na pracy z ofiarami przemocy w rodzinie, a przez to również ofiarami innych przestępstw. W ramach działalności stowarzyszenia prowadzimy bezpłatne specjalistyczne poradnictwo, które jest dostępne dla mieszkańców całej Lubelszczyzny. Prowadzimy również grupy samopomocowe, terapeutyczne i psychoedukacyjne. Od listopada 2008 r. Stowarzyszenie "AGAPE" rozpoczęło realizację projektu pn. "Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" pod auscpicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Jesteśmy jednym z 16 ośrodków w całej Polsce, którym Ministerstwo zleciło zadanie prowadzenia Ośrodka w ramach projektu "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007". W ramach naszego Ośrodka osoby potrzebujące mogą skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, psychiatrycznej, specjalisty ds. przemocy oraz duszpasterskiej.

Strona internetowa Ośrodka: www.agape.lublin.pl/

Rejestr zmian dla: Ośrodek Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem