Sąd

W Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim funkcjonują następujące komórki organizacyjne w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DZ. U. Nr 38, poz. 249 z póź. zm.) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z póź. zm.) .

Administracja

Jednostki administracyjne
nazwakontaktlokalizacja
Samodzielna Sekcja Administracyjna  tel./fax 15 87 20 406
 tel. 15 87 20 449  wew.8 lub 209
I piętro pok. 9
Punkt Obsługi Kasowej tel. 15 87 20 050 wew. 211 I piętro pok. 16
Biuro Podawcze/Informacja tel. 15 87 20 050 wew. 211 I piętro pok. 10

Wydziały

Wydziały
nazwakontaktlokalizacja
I Wydział Cywilny

do spraw z zakresu prawa cywilnego

sekretariat:
tel./fax 15 87 20 050 wew. 213

I piętro pok. 13
II Wydział Karny

do spraw z zakresu prawa karnego

sekretariat:
tel./fax 15 87 20 050 wew. 322

II piętro pok. 21
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji czynów karalnych nieletnich, dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

sekretariat:
tel./fax 15 87 20 050 wew. 318

II piętro pok. 18
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto-księgowego

sekretariat:
tel. 15 87 20 050 wew. 106

parter pok.2

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071) utworzone zostały z dniem 1 stycznia 2002r. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej.

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
nazwakontaktlokalizacja

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich

tel. 15 87 20 050 wew. 143 - w sprawach Karnych

tel. 15 87 20 050 wew.  212 - w sprawach Rodzinych i Nieletnich

I piętro pok. 11, 12

Rejestr zmian dla: Sąd