Uwaga! Fałszywy komornik

2016-05-25

Informujemy, iż wiadomości e-mail rozsyłane przez "Komornik Sądowego Barbarę Pudelską" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz jednostek podległych, w tym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Link znajdujący się w treści wiadomości kieruje do pliku złośliwego oprogramowania, które po pobraniu bądź uruchomieniu może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

Przykładowa treść rozsyłanej wiadomości:

"Kilkukrotnie wysyłałam do państwa link z wezwaniem do zapłaty. Nikt nie próbował się ze mną kontaktować.

Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi uregulowanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny zostaną powzięte kroki celem zajęcia państwa rachunku bankowego na kwotę opiewającą w nakazie zapłaty.

Nakaz zapłaty do pobrania. Pobierz.

Z poważaniem,

Komornik Sądowy Barbara Pudelska"

Rejestr zmian dla: Uwaga! Fałszywy komornik